Omgevingsvergunning aanvragen

omgevingsvergunning aanvragen

Voor uw bouwprojecten leveren we servicegericht, met grondige kennis van het bouwbesluit, tekenwerk voor elke fase van het bouwproces.

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning bespreken wij graag met u de bouwplannen en mogelijkheden waarmee we een controle kunnen uitvoeren op het bestemmingsplan. Als wij tijdens dit traject tekortkomingen tegenkomen zullen wij in overleg met u de aanpassingen doorvoeren. Aan de hand hiervan maken wij een voorlopig ontwerp. Eventueel kan er van dit voorlopig ontwerp een
3D- impressietekening gemaakt worden die een sfeervol en realistisch beeld geeft van het eindresultaat.

Voor de omgevingsvergunning vraagt de gemeente de volgende bouwkundige tekeningen van de huidige- en nieuwe situatie op een schaal van 1:50 of 1:100:        
- Plattegronden        
- Geveltekeningen        
- Doorsnedetekeningen

Daarnaast worden er principedetailtekeningen gemaakt die laten zien hoe belangrijke bouwdelen van het gebouw op elkaar aansluiten. Ook komt er situatietekeningen van de directe omgeving van het gebouw die de nieuwe situatie laat zien (schaal 1:500 of 1:1000).

In bepaalde gemeenten leveren we het voorlopig ontwerp aan bij de welstandscommissie voor een vooroverleg (dit is niet bij alle gemeenten mogelijk). Indien nodig passen we na overleg met de gemeente en me u de plannen aan en worden deze opnieuw ingediend. Als het voorlopig ontwerp wordt goedgekeurd, wordt er een definitief ontwerp van het gebouw gemaakt. Dit ontwerp wordt samen met alle benodigde berekeningen en bouwformulieren ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Indien door de gemeente gewenst wordt deze in overleg met u en de gemeente gewijzigd. Als deze is goedgekeurd kan de bouw beginnen!  

Bovengenoemd traject doorlopen wij bij zowel kleine verbouwingen als een dakkapel, als grotere bouwprojecten zoals een complete renovatie of de nieuwbouw van uw droomhuis of bedrijfspand.

Terug