''Wij doen gewoon een stapje meer''

Omgevingsvergunning

Voor uw bouwprojecten leveren we servicegericht, met grondige kennis van het bouwbesluit, tekenwerk voor elke fase van het bouwproces.

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning bespreken wij graag met u de bouwplannen en mogelijkheden waarmee we een controle kunnen uitvoeren op het bestemmingsplan. Als wij tijdens dit traject tekortkomingen tegenkomen zullen wij in overleg met u de aanpassingen doorvoeren. Aan de hand hiervan maken wij een voorlopig ontwerp. Eventueel kan er van dit voorlopig ontwerp een 2D of 3D- impressietekening gemaakt worden die een sfeervol en realistisch beeld geeft van het eindresultaat.

Voor de omgevingsvergunning vraagt de gemeente de volgende bouwkundige tekeningen van de huidige- en nieuwe situatie (Lees meer)

Lees meer
Werktekeningen voor nieuwbouwprojecten, verbouwingen en renovaties

Werktekeningen

Door het gebruik van goede werktekeningen kunnen veel fouten in de uitvoering van de bouw worden voorkomen.

Tekenservice.com kan werktekening verzorgen voor de uitvoering voor de bouw. Dit is mogelijk voor nieuwbouwprojecten, verbouwingen en renovaties.

In goed overleg met de opdrachtgever verwerken we de juiste gegevens in de tekeningen zodat de uitvoerder een goed overzicht heeft van welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. De tekeningen zullen tot op detailniveau worden ingetekend.

Lees meer
3D impressie tekening tekenbureau BlueSupply

3D Impressie tekeningen

Mensen zijn van nature visueel ingesteld. Een afbeelding zegt vele malen meer dan een uitgebreide omschrijving. Zeker als u hierin direct de details goed kan onderscheiden. Tekenservice.com is voor u de impressiespecialist. Door middel van 2D- en 3D impressietekenwerk verzorgen wij duidelijke en tot in het fijnste detail uitgewerkte illustraties voor de mooiste presentaties.

Wij maken 2D- en 3D impressies voor o.a.:

- Haalbaarheidsstudies;
- Beeldvorming en onderbouwing bij aanbiedingen en besprekingen;
- Websites;
- Verkoopbrochures en presentaties;
- Billboards;
- Bouwborden;

Digitaal tekeningenbeheer voor vastgoedbeheer

Tekeningenbeheer

Tekenservice.com kan u tekeningen digitaal opzetten en up-to-date houden door middel van Tekeningenbeheer. Voor vastgoedbeheer zijn tekeningen een belangrijke basis om overzicht te houden. Door vele interne en externe veranderingen aan u gebouwen is het soms lastig om de meest actuele versie van de tekening te vinden. Doormiddel van een onlineverbinding kunt u altijd bij de laatste versies van de tekeningen.

Lees meer
NEN 2580 meetcertificaat

NEN 2580 meetcertificaat

Tekenservice.com is gespecialiseerd in het inmeten van objecten Conform de NEN2580. Doormiddel van een NEN2580 meting wordt u vastgoed zeer accuraat ingemeten.  Wij beschikken over de kennis om woningen, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfsverzamelgebouwen en loodsen In te meten.

Deze informatie wordt verwerkt tot een overzichtelijk meetrapport, ook wel meetcertificaat. Tekenservice.com kan zowel meetcertificaat Type A als Type B voor u uitvoeren.

Lees meer
Het digitaliseren van tekenwerk

Tekenwerk digitaliseren

Dat tekeningen digitaal worden gemaakt is in de moderne tijd heel gewoon. Maar in het verleden is veel alleen op papier uitgewerkt omdat digitaal nog niet voor handen was, of nog niet werd gebruikt.
Tekenservice.com kan het omzetten van dit soort tekeningen naar digitale versies voor u verzorgen.
Vaak zijn van de oudere objecten geen digitale tekeningen aanwezig. De papieren exemplaren hiervan dreigen, vooral na intensief gebruik, op termijn onleesbaar te worden en te vergaan.
Soms komt het ook voor dat de tekeningen in het verleden wel digitaal zijn gemaakt maar dat de bestanden hiervan niet meer ter beschikking zijn. Ook dan kunnen wij de papieren exemplaren voor u omzetten naar nieuwe digitale versies.
Bij het omzetten van tekeningen naar een digitale uitvoering kunnen we direct de eventuele wijzigingen en revisies meenemen.

Lees meer
Berekeningen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwprojecten

Berekeningen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwprojecten is het een eis dat er diversen berekeningen gemaakt worden. Deze berekeningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Tekenservice.com verzorgd o.a. de volgende berekeningen:
- Constructieberekeningen       
- Stikstof berekening (AERIUS)
- Berekeningen m.b.t. brandveiligheid
- EPC berekening
- Ventilatie berekening
- Daglichtberekening

BlueSupply Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

Tekenwerk staat nooit op zichzelf. Met het uitbesteden van uw tekenwerk wilt u altijd een doel bereiken.

Een nieuw product ontwikkelen, producten promoten, voldoen aan gestelde eisen, nieuwbouw of verbouwen van uw pand zijn enkele voorbeelden hiervan.
Wij bieden naast ons bouwkundig tekenwerk verschillende aanvullende diensten aan zoals het maken van technisch tekenwerk, machinekoppelingen, het inhoudelijk vullen van websites, het maken van handleidingen, het inmeten van objecten, het verzorgen van berekeningen, het verzorgen van vergunningen, het maken van objectfotografie en het u bijstaan met advies.
Onze aanvullende diensten zijn altijd op maatwerk gestoeld en zeker niet beperkt tot voorgaande opsomming. Bespreek daarom uw wensen met onze experts en wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Kortom, Tekenservice.com is ook sterk in aanvullende diensten van uw tekenwerk.

3D impressie tekening tekenbureau BlueSupply
Omgevingsvergunning voor bouwplannen

Omgevingsvergunning

Voor uw bouwprojecten leveren we servicegericht, met grondige kennis van het bouwbesluit, tekenwerk voor elke fase van het bouwproces.

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning bespreken wij graag met u de bouwplannen en mogelijkheden waarmee we een controle kunnen uitvoeren op het bestemmingsplan. Als wij tijdens dit traject tekortkomingen tegenkomen zullen wij in overleg met u de aanpassingen doorvoeren. Aan de hand hiervan maken wij een voorlopig ontwerp. Eventueel kan er van dit voorlopig ontwerp een 2D of 3D- impressietekening gemaakt worden die een sfeervol en realistisch beeld geeft van het eindresultaat.

Voor de omgevingsvergunning vraagt de gemeente de volgende bouwkundige tekeningen van de huidige- en nieuwe situatie (Lees meer)

Lees meer

Werktekeningen

Door het gebruik van goede werktekeningen kunnen veel fouten in de uitvoering van de bouw worden voorkomen.

Tekenservice.com kan werktekening verzorgen voor de uitvoering voor de bouw. Dit is mogelijk voor nieuwbouwprojecten, verbouwingen en renovaties.

In goed overleg met de opdrachtgever verwerken we de juiste gegevens in de tekeningen zodat de uitvoerder een goed overzicht heeft van welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. De tekeningen zullen tot op detailniveau worden ingetekend.
Lees meer
Werktekeningen nieuwbouwprojecten, verbouwingen en renovaties
3D Impressie tekeningen bedrijfsgebouw BlueSupply

3D Impressie tekeningen

Mensen zijn van nature visueel ingesteld. Een afbeelding zegt vele malen meer dan een uitgebreide omschrijving. Zeker als u hierin direct de details goed kan onderscheiden. Tekenservice.com is voor u de impressiespecialist. Door middel van 2D- en 3D impressietekenwerk verzorgen wij duidelijke en tot in het fijnste detail uitgewerkte illustraties voor de mooiste presentaties.

Wij maken 2D- en 3D impressies voor o.a.:

- Haalbaarheidsstudies;
- Beeldvorming en onderbouwing bij aanbiedingen en besprekingen;
- Websites;
- Verkoopbrochures en presentaties;
- Billboards;
- Bouwborden;

Tekeningenbeheer

Tekenservice.com kan u tekeningen digitaal opzetten en up-to-date houden door middel van Tekeningenbeheer. Voor vastgoedbeheer zijn tekeningen een belangrijke basis om overzicht te houden. Door vele interne en externe veranderingen aan u gebouwen is het soms lastig om de meest actuele versie van de tekening te vinden. Doormiddel van een onlineverbinding kunt u altijd bij de laatste versies van de tekeningen.
Lees meer
Digitaal Tekeningenbeheer
NEN 2580 meetcertificaat en apparatuur

NEN 2580 meetcertificaat

Tekenservice.com is gespecialiseerd in het inmeten van objecten Conform de NEN2580. Doormiddel van een NEN2580 meting wordt al het vastgoed zeer accuraat ingemeten.  Wij beschikken over de kennis om woningen, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfsverzamelgebouwen en loodsen In te meten.

De informatie uit de metingen wordt verwerkt tot een overzichtelijk meetrapport, ook wel meetcertificaat. Tekenservice.com kan zowel meetcertificaat Type A als Type B uitvoeren.
Lees meer

Tekenwerk digitaliseren

Dat tekeningen digitaal worden gemaakt is in de moderne tijd heel gewoon. Maar in het verleden is veel alleen op papier uitgewerkt omdat digitaal nog niet voor handen was, of nog niet werd gebruikt.
Tekenservice.com kan het omzetten van dit soort tekeningen naar digitale versies voor u verzorgen.
Vaak zijn van de oudere objecten geen digitale tekeningen aanwezig. De papieren exemplaren hiervan dreigen, vooral na intensief gebruik, op termijn onleesbaar te worden en te vergaan.
Soms komt het ook voor dat de tekeningen in het verleden wel digitaal zijn gemaakt maar dat de bestanden hiervan niet meer ter beschikking zijn. Ook dan kunnen wij de papieren exemplaren voor u omzetten naar nieuwe digitale versies.
Bij het omzetten van tekeningen naar een digitale uitvoering kunnen we direct de eventuele wijzigingen en revisies meenemen.
Lees meer
Tekenwerk digitaliseren
Berekeningen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwprojecten

Berekeningen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwprojecten is het een eis dat er diversen berekeningen gemaakt worden. Deze berekeningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Tekenservice.com verzorgd o.a. de volgende berekeningen:
- Constructieberekeningen       
- Stikstof berekening (AERIUS)
- Berekeningen m.b.t. brandveiligheid
- EPC berekening
- Ventilatie berekening
- Daglichtberekening
Bouwkundig tekenwerk in 2D

Aanvullende diensten

Tekenwerk staat nooit op zichzelf. Met het uitbesteden van uw tekenwerk wilt u altijd een doel bereiken.

Een nieuw product ontwikkelen, producten promoten, voldoen aan gestelde eisen, nieuwbouw of verbouwen van uw pand zijn enkele voorbeelden hiervan. Wij bieden naast ons bouwkundig tekenwerk verschillende aanvullende diensten aan zoals het maken van technisch tekenwerk, machinekoppelingen, het inhoudelijk vullen van websites, het maken van handleidingen, het inmeten van objecten, het verzorgen van berekeningen, het verzorgen van vergunningen, het maken van objectfotografie en het u bijstaan met advies.
Onze aanvullende diensten zijn altijd op maatwerk gestoeld en zeker niet beperkt tot voorgaande opsomming. Bespreek daarom uw wensen met onze experts en wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Kortom, Tekenservice.com is ook sterk in aanvullende diensten van uw tekenwerk.
BlueSupply Aanvullende diensten