Werktekeningen

werktekeningen

Door het gebruik van goede werktekeningen kunnen veel fouten in de uitvoering van de bouw worden voorkomen. Tekenservice.com kan werktekening verzorgen voor de uitvoering voor de bouw. Dit is mogelijk voor nieuwbouwprojecten, verbouwingen en renovaties.

In goed overleg met de opdrachtgever verwerken we de juiste gegevens in de tekeningen zodat de uitvoerder een goed overzicht heeft van welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. De tekeningen zullen tot op detailniveau worden ingetekend.

Waarom werktekeningen?
Voor de omgevingsvergunning zijn tekeningen gemaakt die voldoende informatie bevatten om door het bouwbesluit getoetst te worden. Voor de aannemer zijn deze tekeningen wel een goede leidraad maar mist er veel informatie om de bouw ook daadwerkelijk te realiseren.

De werktekeningen zijn een verdere uitwerking van de tekeningen van de omgevingsvergunning. In deze tekeningen wordt bijvoorbeeld exact bepaald welke stenen er worden toegepast, welke kozijnen met welke afmetingen worden toegepast en al het andere informatie die bij de omgevingsvergunning op aanname is gebaseerd.

Eigenlijk wordt op de werktekeningen alles vermeld wat voor een nodig heeft voor de uitvoering.

Terug